PARTICIPACIÓ DINS EL PROGRAMA  XARXA DE

CENTRES SOLIDARIS  DEL FONS MALLORQUÍ DE

SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.

CURS 2019-2020

Ja fa 14 cursos que el nostre centre es va adherir a aquest programa agermanant-se a un centre de Nicaragua, començant amb l´escola Miramar de Las Sabanas, situat al nord d´aquest país i  continuàrem amb la nova escola que ens assignaren ja fa sis cursos, Padre Rafael María Fabreto, també de Las Sabanas. Actualment esteim ajudant a l´escola El Cipian de Las Sabanas 

Com a objectius generals ens hem marcat:

 • Sensibilitzar als nostres alumnes de la situació que es viu a aquest país.
 • Implicar els alumnes, mestres, personal docent del centre, AMIPA i Ajuntament en un projecte de cooperació per al desenvolupament.
 • Propiciar un intercanvi d´experiències entre alumnes, personal docent i administratiu d´ambdós llocs.

I com a objectius específics:

 • Explicar el paper dels països del Nord en la situació actual de Nicaragua.
 • Contribuir en la millora del centre educatiu El Cipian de Las Sabanas.
 • Suport tècnic i professional als mestres de l´escola de Nicaragua.
 • Intercanviar correspondència i altres materials entre ambdós centres.
 • Establir lligams de cooperació i solidaritat entre els dos centres.

PLA DE SOLIDARITAT 

CURS 2019-2020

a. Àmbits d’intervenció: 

Tot l´alumnat del centre CEIP Es Puig, els pares dels alumnes, l´AMIPA i l´Ajuntament de Lloseta, així com també l´escola apadrinada (Fons Mallorquí) i Càritas (Lloseta). 

b. Objectius: 

Enguany ens hem adherit a “Compromesos amb l´Agenda 2030” del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Treballarem diferents objectius:

1.- La pobresa té moltes cares. Tot i la diversitat de realitats del món, deixa les persones en indefensió i les fa molt més vulnerables a situacions extremes. També a ca nostra, hi trobem situacions que cal evidenciar, revertir i dignificar.

6.- L’aigua és bàsica per a la vida, per al funcionament dels ecosistemes i per a les activitats humanes.

7.- El model energètic s’ha de transformar profundament per mantenir l´estabilitat climàtica, incorporar fonts d´energia renovables, incrementar l´eficiència energètica, reduir el consum i acabar amb la pobresa energètica.1.- La pobresa té moltes cares. Tot i la diversitat de realitats del món, deixa les persones en indefensió i les fa molt més vulnerables a situacions extremes. També a ca nostra, hi trobem situacions que cal evidenciar, revertir i dignificar.

Les accions plantejades per a la consecució dels objectius:

1.- Berenars solidaris. Les ajudes aniran destinades a Càritas de Lloseta i a l´escola agermanada de Nicaragua.

6-7.- Conscienciar als alumnes a través d´activitats proposades per la Comissió de Medi Ambient. Accions plantejades per a la consecució dels objectius

c. Sequ%u0308ència d´accions i temporalització: 

En aquest curs hi haurà dos membres de la comissió de solidaritat que rebran tota la informació del Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació, i la passarà a l´equip directiu i als coordinadors de cicle per informar al claustre mitjançant les reunions de CCP.

Com cada any, es duran a terme una sèrie d´activitats a l´escola amb la finalitat de recaptar doblers per poder enviar a l´escola agermanada.

També tendrem un racó de la biblioteca destinat a treballar “la solidaritat”, el qual està a l´abast de qualsevol mestre i infant de l´escola, amb l´objectiu de fer partícips als infants de tot aquest projecte d´educació solidaria.

Per treballar els valors de la solidaritat i empatia dins de les aules, està previst, entre d´altres coses tenir el suport del Fons per a:

 • Xerrades i aportació del material per al desenvolupament dels objectius proposats.
 • Exposicions al centre.

Activitats amb l´objectiu de recaptar doblers per l´escola apadrinada i per Càritas (Lloseta) juntament amb la col·laboració de l´AMIPA.

d. Recursos: A més dels recursos humans, es van recaptant doblers de les diferents activitats que s´organitzen, juntament amb l´AMIPA i l´Ajuntament. Aquests doblers, canalitzats a través del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, arriben a l´escola El Cipian  de Las Sabanas (Nicaragua) per afrontar les seves necessitats. També es fan intercanvis de correspondència i materials entre els alumnes i mestres. Així com es destinaran recursos als més necessitats de Lloseta, coordinant amb el serveis socials de l´Ajuntament i Càritas (Lloseta).

e. Responsables: 

Membres de la comissió: Margalida Martorell Carbonell i M.Dolors Pérez. 

Covid-19
Protocol
+Info
Darreres notícies
Contacte
 • CAMÍ DES PUIG S/N 07360 - LLOSETA
 • 971 519 436
 • 652 070 598
 • ceipespuig.lloseta@educaib.eu