CURS 2021-2022

Tornant a la normalitat despres de Covid…

Els ambients ho realitzaran els alumnes durant tota la setmana seguint l´horari previst.

a. Objectius:

Aconseguir que els infants es desenvolupin a partir d´experiències sensorials, de moviment, de pensament….

 • Afavorir l´autonomia dels infants.
 • Prendre consciència de l´espai i del temps.
 • Aprendre mitjançant el joc i l´experimentació.
 • Fomentar els hàbits d´ordre i l´actitud investigadora.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Afavorir l´atenció a la diversitat i el respecte maduratiu de cada infant.
 • Potenciar el treball en grup i l´aprenentatge cooperatiu.

b. Seqüència d´accions i temporalització:

Les sessions als diferents espais les realitzen tots els infants de 3, 4 i 5 anys cada dia de 9:30h a 10:45h. La circulació pels ambients és lliure. És a dir cada infant tria on vol anar i a què vol dedicar el dematí. Cada ambient està preparant per poder realitzar activitats diverses i amb diferents graus de dificultat.

De 12:30h a 13:30h cada grup aula amb la seva tutora va a un ambient concret. Es va rotant diàriament, a fi de passar per tots els ambients passades dues setmanes.

c. Recursos:

Humans: Totes les mestres d´E.I. més l´AD (a hores) , l’AL (a hores) , l´ATE , especialista d´anglès i especialista de música.

Espais: Aules, passadissos i pati.

d. Ambients:

Les persones responsables són tots els recursos humans que intervenen. Tot i que per afavorir l´organització, cada ambient té una coordinadora.

Els ambients seran els següents:

 • ARQUITECTURA
 • ART
 • MEDIATECA
 • JOCS EXTERIORS
 • EXPERIMENTACIÓ
 • JUGAR A SER
 • IMAGINE
 • INFINIT
 • FILAR PRIM
 • MÚSICA
 • MOVIMENT

CURS 2019-2020

a. Àmbits d´intervenció:

Aquesta activitat la realitzaran els alumnes durant tota la setmana seguint l´horari previst.

b. Objectius:

Aconseguir que els infants es desenvolupin a partir d´experiències sensorials, de moviment, de pensament….

 • Afavorir l´autonomia dels infants.
 • Prendre consciència de l´espai i del temps.
 • Aprendre mitjançant el joc i l´experimentació.
 • Fomentar els hàbits d´ordre i l´actitud investigadora.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Afavorir l´atenció a la diversitat i el respecte maduratiu de cada infant.
 • Potenciar el treball en grup i l´aprenentatge cooperatiu.

c. Seqüència d´accions i temporalització:

Les sessions als diferents espais les realitzen tots els infants de 3, 4 i 5 anys cada dia de 9:30h a 10:45h. La circulació pels ambients és lliure. És a dir cada infant tria on vol anar i a què vol dedicar el dematí. Cada ambient està preparant per poder realitzar activitats diverses i amb diferents graus de dificultat.

De 12:30h a 13:30h cada grup aula amb la seva tutora va a un ambient concret. Es va rotant diàriament, a fi de passar per tots els ambients passades dues setmanes.

Els dilluns i divendres es fan ambients de lliure circulació en ambdudes franges del dia.

d. Recursos:

Humans: Totes les mestres d´E.I. més l´AL , l´ATE , especialista d´anglès i especialista de música.

Espais: Aules, passadissos i pati.

e. Responsables:

Les persones responsables són tots els recursos humans que intervenen. Tot i que per afavorir l´organització, cada ambient té una coordinadora.

Els ambients seran els següents:

 • ARQUITECTURA: Sofia Madrigal
 • ART: Carlota Bueno
 • MEDIATECA: Sandra Henkel/ Celi Rosselló
 • JOCS EXTERIORS: Imma Alorda/ Marga Sans
 • EXPERIMENTACIÓ: Cati Ripoll
 • JUGAR A SER: Bea Bueno
 • IMAGINE:Llucia Socias
 • INFINIT: Eoísa Debaecker
 • FILAR PRIM: Tina Morro
 • MÚSICA: Maria del Mar Margarit
 • MOVIMENT: Elsa Real

 Maria Moranta i  Carme Pol fan de suport. 

Les principals accions que es duran a terme aquest curs són:

1. Augmentar amb dos dies els ambients de lliure circulació (divendres i dilluns) Posar-ho dins l´horari general.

2. Continuar amb els 11 ambients. Modificant-ne un. Es canviarà the restaurant per imagine.

3. Afegir dos tallers en temps d´ambients lliures els dilluns i divendres de 12-13.30h (cuina i contacontes) 

4. Desdoblar, quan es tengui suport, el grup-aula (en temps d´ambients-aula 12h-13:30h). Sempre que es consideri oportú es reduïrà el grup quan es vagi a teatre, experimentació, filar prim i art. 

Covid-19
Protocol
+Info
Darreres notícies
Contacte
 • CAMÍ DES PUIG S/N 07360 - LLOSETA
 • 971 519 436
 • 652 070 598
 • ceipespuig.lloseta@educaib.eu