Comissió de coordinació ambiental:

AQUEST CURS 2019-2020  PARTICIPAM AL PROGRAMA DE FRUITA I IOGURT A LES ESCOLES

a.Ambits d´intervenció:

A tota la comunitat educativa.

b.Objectius:

Durant el primer trimestre s´elaborarà el Pla D´Acció que es desenvoluparà durant aquests curs. Es seguiran treballants els 5 punts dels nostre PLA D´EDUCACIÓ AMBIENTAL: gestió de residus, punt d´informació ambiental, hort escolar, recuperació de la garriga, accions positives de millora medioambiental. També hem demanat participar en el programa de centres Ecoambientals organitzat des de la conselleria de medi Ambient i la conselleria d´Educació i Cultura.

Es coordinaran tots els aspectes relacionats amb la gestió dels recursos, materials i energètics, i residus del centre i l´educació ambiental de tota la comunitat educativa.

c. Seqüència d´accions i temporalització

Es convocaran mensualment reunions de la comissió de coordinació ambiental. Hi ha un mestre d´ Infantil, 1r-2n, 3r-4t, 5è-6è i un membre de l´equip directiu

d.Recursos

Els que disposa l´escola (eines d´hort, bibliografía…) i els que ofereixen serveis externs i institucions externes relacionades amb el medi ambient.

e. Responsables

Coordinador: Raul Mascaró 

PLA D´EDUCACIÓ AMBIENTAL

OBJECTIUS DE MILLORA EN EL CENTRE.

PLA D´ACCIÓ

Per al curs 2019-2020 tenim previst continuar treballant els 4 punts en que es divideix el nostre Pla d´Educació Ambiental ampliant i millorant les accions que ja s´han duit a terme durant els cursos passats.

1.- GESTIÓ DE RESIDUS:

 • Conscenciar a tota la comunitat educativa i esforzar-nos entre tots perquè la separació de residus es faci correctament.
 • Fer xerrades concienciadores dels grups TIRME I GRAM. Possible sortida a visitar les instal·lacions de TIRME. Posar a l´abast tot el material de contenidors que manqui a totes les classes que ho precisin
 • .Elaborar cartells de residus per totes les classes i plastificar-los.

2.- L´HORT ESCOLAR:

 • Seguirem amb la mateixa dinàmica dels cursos passats treballant a l´hort dins les sessions de taller de 3r i 4t i els tallers de 5è i 6è que es faran setmanalment.
 • Durant el curs s´utilitzarà un material de fitxes adaptades a cada nivell per complementar les activitats duites a terme a l´hort.
 • Activitats Inicials:

Preparació i disseny de les parades i anar sembrant quan sigui temps segons les necessitats de l´hort. 
Netejar la bassa d´aigua i repoblar de plantes i peixos.

 • Activitats de progrés:

Mantenir les parades i anar sembrant quan sigui el temps
Tenir cura del material
Reconeixement i identificació de la flora i la fauna de l´hort i la garriga.

 • Activitats de reforç:

Totes aquelles tasques que ara no poden ser previstes però que aniran sorgint.

3.- ADOPCIÓ DE LA GARRIGA

 • Posar estaques identificatives de les plantes existents a la garriga que no en tenguin
 • Els alumnes també podran utilitzar les fitxes sobre les plantes de la garriga.
 • Llevar les males herbes i netejar la zona. Continuar i cultivar plantes aromàtiques a la part del darrera de la garriga que hi ha una pastera sense sembrar.

4.- ACCIONS POSITIVES DE MILLORA MEDIOAMBIENTALS

 • Recordar les accions que duim a terme dins el centre especialment relacionades amb els alumnes. Els delegats recordaran aquestes accions als seus company: revisar el bon ús de les aixetes dels banys, que s´utilitzi la llum natural sempre que sigui possible i es tanquin els florescents quan els alumnes surtin de les aules, que es seleccionin adequadament els residus: paper per reciclar, paper per reutilitzar i els residus dels berenars, piles i tintes d´impressores i que mantinguin net el centre. 
 • Xerrades temàtiques relacionades amb les sortides que fan referència amb el medi ambient.
 • Participar en les diferents jornades sobre medi ambient i reciclatge al llarg del curs escolar 18/19, ofertades per Conselleria de Medi Ambient, Mallorca recicla,etc.
 • Posar en marxa el projecte d´eco-brigada amb els alumnes. Alguns alumnes controlaran les aules per conscienciar amb tenir un comportament respectuós amb el medi ambient.

ALTRES PROJECTES O PROGRAMES RELACIONATS AMB EDUCACIÓ AMBIENTAL

– Col·laboració amb l´ajuntament de Lloseta en el programa de recollida selectiva porta a porta 

PROPOSTA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA

EDIFICI ES PUIG (1r i 2n  de PRIMÀRIA)

Hem anat dotant l´edifici amb tot el material per seguir el funcionament com als altres cicles (contenidors, papereres, …)

EDIFICI ES PUIG (3r, 4t, 5è i 6è de PRIMÀRIA)

LOCALITZACIÓ DELS CONTENIDORS

A cada aula i dependència del centre hi haurà un contenidor blau per a reciclar el PAPER (els que ja tenim). S´hi posarà un altre de color groc per a tirar els envasos.

Al pati hi haurà contenidors mitjans d´ENVASOS, MATÈRIA ORGÀNICA I REBUIG.

A l´entrada del centre tenim 2 contenidors mitjans blaus per a dipositar el PAPER de la secretària i sala de mestres.

Les netejadores tindran el seu contenidor gris per al REBUIG (residus del bany i granadures)

ENCARREGATS

Els alumnes, cada dijous pel matí, trauran el paper de les aules i el dipositaran al contenidor blau de l´entrada i /o treuran directament el seu contenidor blau de l´aula a la porta de l´escola ( el camió de paper passa dijous de 9:00 9:15 )

A l´edifici de 1r cicle s´encarregaran el mestres de treure els poals o dimecres a darrera hora o dijous a primera (amb l´ajuda del conserge).

El personal de neteja i conserge s´encarregarà de buidar les bosses d´envasos i d´orgànic del contenidors del pati i els de paper de la secretaria i de la sala de mestres

EDIFICI ES PUIG (INFANTIL)

LOCALITZACIÓ DELS CONTENIDORS

A cada aula i dependència del centre hi haurà un contenidor blau per a reciclar el PAPER (els que ja tenim)

A cada aula i a la sala de mestres hi haurà una paperera per a rebuig, poals grocs amb bossa de plàstic per ENVASSOS i poalets per a la MATÈRIA ORGÀNICA (berenars) amb bosses orgàniques a dintre

Al pati hi haurà contenidors mitjans d´ENVASOS I MATÈRIA ORGÀNICA.

A l´entrada del centre escolar hi haurà 1 contenidor mitjà blau per a dipositar el PAPER de les aules.

Les netejadores tindran el seu contenidor gris per al REBUIG (residus del bany i granadures)

ENCARREGATS

Els alumnes cada dijous a l´entrar a les 9 hores, treuran el paper de les aules i el dipositaran al contenidor blau de l´entrada i/o el treuran directament fora del recinte escolar. S´encarregaran les mestres d´infantil.

El personal de neteja s´encarregarà de buidar les bosses d´envasos i de matèria orgànica de les aules i sala de mestres als contenidors del pati i els de paper de la sala de mestres al contenidor blau de l´entrada.

El conserge o el personal de neteja s´encarregaran d´entrar els contenidors.

EDIFICI ES PUIG (MENJADOR)

LOCALITZACIÓ DELS CONTENIDORS

A la cuina hi haurà contenidors mitjans d´ENVASOS, de MATÈRIA ORGÀNICA i de REBUIG.

També hi haurà un contenidor per a VIDRE

ENCARREGATS

El personal de cuina treurà al carrer quan se´n vagin:

DILLUNS,i DIMECRES I DIVENDRES: matèria orgànica.

DIMARTS i DIVENDRES: Envasos

DIJOUS: paper de l´entrada.

El contenidor de vidre es treurà quan sigui necessari

Covid-19
Protocol
+Info
Darreres notícies
Contacte
 • CAMÍ DES PUIG S/N 07360 - LLOSETA
 • 971 519 436
 • 652 070 598
 • ceipespuig.lloseta@educaib.eu