Contacte
BORRADOR PTIL CURS 2014-2015

MODIFICACIONS DEL PTIL DEL CEIP ES PUIG – LLOSETA

PER ADAPTAR-HO A LA NORMATIVA DE L'ORDRE DEL BOIB DE 10 de maig de 2014

PEL CURS 2014-2015

La CCP ha fet les modificacions per adapatar-se a la distribució horaria de l'Annex I del BOIB referent al bloc de continguts de medi, assignatures de música, E. Física i Religió/alternatica/Valors en castellà i 1,5 hores d'anglès a infantil

DISTRIBUCIÓ HORARIA INFANTIL

ANNEX 3

Tractament integrat de llengües al segon cicle d’educació infantil

Ompliu cada casella amb el nombre d’hores que s’impartiran en cada una de les llengües oficials i en la llengua estrangera (LE) per a cada una de les tipologies d’activitats que el centre hagi indicat en el seu projecte educatiu.

 

Curs

2014-2015

4t d’educació infantil

5è d’educació infantil

6è d’educació infantil

Tipologia d’activitats

Cat.

Cast.

LE

Cat.

Cast.

LE

Cat.

Cast.

LE

Llenguatge Corporal (psico)

 

1

 

 

1

 

 

1

 

La cura personal i salut(hàbits)

 

2,5

 

 

2,5

 

 

2,5

 

Llenguatge artístic (música)

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

Religió/alternativa

 

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

L'activitat i la vida quotidiana (ambients)

 

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

Llenguatge verbal

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

Llenguatge verbal

3

 

 

3

 

 

3

 

 

Medi físic, elements i mesura

3

 

 

3

 

 

3

 

 

El cos i la pròpia imatge(ambients)

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

Joc i moviment(ambients)

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

Aproximació a la natura(hort)

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

Cultura i vida en societat

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

Llenguatge audiovisual i TIC(ambients)

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

Llenguatge artístic (plàstica)

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

Còmput total d’hores

15

6

1,5

15

6

1,5

15

6

1,5

22,5

22,5

22,5

 

DISTRIBUCIÓ HORARIA PRIMÀRIA CURS 14-15

Distribució horària setmanal del 1r curs d'EP      LOMCE - TIL

 

Horari Lectiu setmanal

Àrees

Català

Castellà

Anglès

TOTAL

4

Matemàtiques

4

 

 

4

1,5 NAT

 

NATURALS

1

 

0,5

1,5

1,5 SOC

SOCIALS

1

 

0,5

1,5

1

Educació Plàstica

 

 

1

1

1

Música

 

1

 

1

2

Educació Física

 

2

 

2

4

Llengua castellana i literatura

 

4

 

4

4

Llengua catalana i literatura

4

 

 

4

2

Llengua estrangera

 

 

2

2

1,5

Religió

VALORS SOCIALS I CÍVICS

 

1,5

 

1,5

2,5

Temps d'esplai

 

 

 

 

25

TOTAL

10

8,5

4

22,5

 

%

44,40%

37,70%

17,90%

 

PRIMER:

BLOC DE CONTINGUTS DE NATURALS QUE ES FA EN ANGLÈS:

BLOC 1: Iniciació a l'activitat científica

BLOC DE CONTINGUTS DE SOCIALS QUE ES FA EN ANGLÈS:

BLOC 1: Continguts comuns

Distribució horària setmanal del 2n curs d'EP TIL

 

Horari Lectiu setmanal

Àrees

Català

Castellà

Anglès

TOTAL

3,5

Matemàtiques

3,5

 

 

3,5

3

Coneixement del medi

2

 

1

3

2,5

Educació Plàstica

 

 

1,5

1,5

 

Música

 

1

 

1

2,5

Educació Física

 

2,5

 

2,5

4

Llengua castellana i literatura

 

4

 

4

4

Llengua catalana i literatura

4

 

 

4

1,5

Llengua estrangera

 

 

1,5

1,5

1,5

Religió/ Activitat alternativa

 

1,5

 

1,5

2,5

Temps d'esplai

 

 

 

 

25

TOTAL

9,5

9

4

22,5

 

%

42,20%

40,00%

17,80%

 

SEGON:

BLOC DE CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI QUE ES FA EN ANGLÈS:

BLOC 3: La salut i el desenvolupament personal

 

Distribució horària setmanal del 3r curs d'EP LOMCE - TIL

 

Horari Lectiu setmanal

Àrees

Català

Castellà

Anglès

TOTAL

4

Matemàtiques

4

 

 

4

1,5

NATURALS

1,5

 

 

1,5

2

SOCIALS

1,5

 

0,5

2

1

Educació Plàstica

 

 

1

1

1

Música

 

1

 

1

2

Educació Física

 

2

 

2

3,5

Llengua castellana i literatura

 

3,5

 

3,5

3,5

Llengua catalana i literatura

3,5

 

 

3,5

2,5

Llengua estrangera

 

 

2,5

2,5

1,5

Religió VALORS SOCIALS I CÍVICS

 

1,5

 

1,5

2,5

Temps d'esplai

 

 

 

 

25

TOTAL

10'5

8

4

22,5

 

%

46,60%

35,50%

17,90%

 

TERCER:

BLOC DE CONTINGUTS DE SOCIALS QUE ES FA EN ANGLÈS:

BLOC 1: Continguts comuns

Distribució horària setmanal del 4t curs d'EP TIL

 

Horari Lectiu setmanal

Àrees

Català

Castellà

Anglès

TOTAL

4

Matemàtiques

4

 

 

4

3,5

Coneixement del medi

2,5

 

1

3,5

2,5

Educació Plàstica

 

 

1,5

1,5

 

Música

 

1

 

1

2

Educació Física

 

2

 

2

3,5

Llengua castellana i literatura

 

3,5

 

3,5

3,5

Llengua catalana i literatura

3,5

 

 

3,5

2

Llengua estrangera

 

 

2

2

1,5

Religió Activitat alternativa

 

1,5

 

1,5

2,5

Temps d'esplai

 

 

 

 

25

TOTAL

10

8

4,5

22,5

 

%

44,40%

35,50%

20,10%

 

QUART:

    BLOC DE CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI QUE ES FA EN ANGLÈS:

BLOC 3: La salut i el desenvolupament personal

 

Distribució horària setmanal del 5e curs d'EP LOMCE - TIL

 

Horari Lectiu setmanal

Àrees

Català

Castellà

Anglès

TOTAL

4

Matemàtiques

4

 

 

4

1,5

NATURALS

1

 

0,5

1,5

1,5

SOCIALS

1

 

0,5

1,5

1

Educació Plàstica

 

 

1

1

1

Música

 

1

 

1

2

Educació Física

 

 

2

 

2

3,5

Llengua castellana i literatura

 

3,5

 

3,5

3,5

Llengua catalana i literatura

3,5

 

 

3,5

3

Llengua estrangera

 

 

3

3

1,5

Religió VALORS SOCIALS I CÍVICS

 

1,5

 

1,5

2,5

Temps d'esplai

 

 

 

 

25

TOTAL

9,5

8

5

22,5

 

%

42,20%

35,50%

22,30%

 

CINQUÈ:

BLOC DE CONTINGUTS DE NATURALS QUE ES FA EN ANGLÈS:

BLOC 1: Iniciació a l'activitat científica

BLOC DE CONTINGUTS DE SOCIALS QUE ES FA EN ANGLÈS:

BLOC 1: Continguts comuns

Distribució horària setmanal del 6è curs d'EP TIL

 

Horari Lectiu setmanal

Àrees

Català

Castellà

Anglès

TOTAL

3,5

Matemàtiques

3,5

 

 

3,5

3,5

Coneixement del medi

2,5

 

1

3,5

2

Educació Plàstica

 

 

1

1

 

Música

 

1

 

1

2

Educació Física

 

2

 

2

3,5

Llengua castellana i literatura

 

3,5

 

3,5

3,5

Llengua catalana i literatura

3,5

 

 

3,5

3

Llengua estrangera

 

 

3

 

1,5

Religió Activitat alternativa

 

1,5

 

1,5

2,5

Temps d'esplai

 

 

 

 

25

TOTAL

9,5

8

5

22,5

 

%

 

 

 

 

    SISÈ:

    BLOC DE CONTINGUTS DE CONEIXEMENT DEL MEDI QUE ES FA EN ANGLÈS:

BLOC 3: La salut i el desenvolupament personal

ANNEX 2

Relació de docents habilitats per impartir matèries

no lingüístiques en llengua estrangera

 

S’ha de fer la relació de docents del centre habilitats per la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional per impartir matèries no lingüístiques en llengua estrangera i especificar les àrees, matèries, mòduls, àmbits de coneixement o blocs de contingut que impartiran.

Si no es disposa dels professors adients per impartir les matèries no lingüístiques en llengua estrangera, s’ha de consignar PLAÇA QUOTA. Això significa que aquesta plaça se sol·licitarà, si és possible, durant el període ordinari d’assignació de quotes. En cap cas significarà un professor més en la quota final del centre.

 

Curs 2014-2015

Nivell

Àrea / matèria / mòdul / àmbit de coneixement / bloc de contingut

Nom i llinatges del professor

Codi d’especialitat

Data de l’habilitació

 

LLENGUA ANGLESA I PLÀSTICA A 5È I 6È

BLOC DE CONTINGUT

DAVID CRESPÍ HEREDIA

ESPECIALISTE EN ANGLÈS


LLENGUA ANGLESA INFANTIL

LLUCIA SOCIAS MARTÍNEZ

ESPECIALISTE EN ANGLÈS

 

LLENGUA ANGLESA I PLÀSTICA A 1R I 2N

BLOC DE CONTINGUT

CATALINA ROCA MARCÉ

ESPECIALISTE EN ANGLÈS

 

LLENGUA ANGLESA I PLÀSTICA A 3R I 4T

BLOC DE CONTINGUT

PLAÇA QUOTA

ESPECIALISTE EN ANGLÈS

 

(posar l'acta del Claustre de dia 11 de juny)

PROCÉS DE CONSULTA NO VINCULANT A LES FAMÍLIES

Dia 9 de juny

Elaboració del cens de famílies i

informació del dia i hora del sorteig públic per elegir la mesa de votació. (Serà dimecres dia 11 de juny)

Dia 11 de juny

A les 9.30 h: sorteig membres de la mesa de votació.

Dia 12 de juny

Constitució de la mesa de votació, aprovació dels censos, el calendari i els models de sobres i paperetes.

Informar les famílies del calendari, del procés de votació i de les modificacions del PTIL.

Exposar personalment els censos i iniciar el període de reclamacions (fins dia 17 de juny)

Dia 18 de juny

Publicació dels censos definitius

Votacions de 9.00 h a 10.00 h i de 13.00 h a 14.30 hVeure totes les Notícies
Tornar a l'Inici
Contacte
Afores s/n 07360 Lloseta | Edifici de Primŕria (Secretaria): Telčfon: 971519436 Fax: 971519787 | ceipespuig.lloseta@educacio.caib.es