Contacte
ESCOLA ESTIU LLENGUA ANGLESA

 

 

ESCOLA D´ESTIU EN LLENGUA ANGLESA, ADREÇAT A L´ALUMNAT DEL SISÈ

Bon dia,

Des del Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals us informem que avui, 16 de maig de 2019, s´ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d´Educació i Universitat de 9 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts per a l´alumnat del sisè curs d´educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d´immersió lingüística en llengua anglesa durant l´estiu del 2019.

 

Aquesta resolució convoca ajuts per a la participació de l´alumnat als programes d´immersió següents:

  • Modalitat A i Modalitat B.- Curs intensiu d´immersió en llengua anglesa a l´estranger, adreçat a l´alumnat del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior i a l´alumnat del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  • Modalitat C.- Escola d´estiu en llengua anglesa, adreçat a l´alumnat del sisè curs d´educació primària de centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Aquests programes tenen com a objectiu reforçar la competència lingüística dels alumnes, amb un èmfasi especial en l´expressió oral.

Modalitat C: ajuts per a l´escola d´estiu en anglès

1. Localitats i dates de realització de l´escola d´estiu

a. Mallorca

i. Manacor: de l´1 al 12  de juliol

ii. Calvià: de l´1 al 12  de juliol

iii. Palma: del 15 al 26 de juliol

iv. Inca: del 15 al 26 de juliol

b. Eivissa (alumnes d´Eivisa i Formentera)

i. Eivissa: de l´1 al 12  de juliol

ii. Sant Antoni de Portmany: del 15 al 26 de juliol

c. Menorca

i. Ciutadella: de l´1 al 12  de juliol

ii. Maó: del 15 al 26 de juliol

2. Reserva de places per illes

Mallorca: 251 ajuts

Menorca: 37 ajuts

Eivissa (alumnes d’Eivissa i Formentera): 47 ajuts

Tal i com estableix la resolució de convocatòria dels ajuts a l´apartat 15.1, el repartiment dels alumnes per localitats es farà atenent a la ubicació del centre escolar de procedència de l´alumnat. No es podran modificar les destinacions adjudicades i comunicades a l´alumnat seleccionat, així com les dates de realització del curs.

 

El termini de presentació de sol·licituds comença el 17 de maig i finalitza el 31 de maig de 2019.

 

Us trametem, adjunta, la resolució publicada al BOIB i els annexos, així com la previsió del calendari de tramitació del procediment.

AQUÍ TENIU ELS ENLLAÇOS QUE PODEU COPIAR PER ACCEDIR A AQUETA INFORMACIÓ. AIXÍ MATEIX, A LA SECRETARIA DEL CENTRE HI HAURÀ ELS DOCUMENTS PER A PODER CONSULTAR

BOIB    https://drive.google.com/file/d/1Ua2AkKK75ALijs0MPSRi08UhLynC3kco/view?usp=sharing

CALENDARI PUBLICACIÓ  https://drive.google.com/file/d/1vxmCRt5YmnnTI8_F7jHOAmOr0zoYzvIo/view?usp=sharing

ANNEX I  https://drive.google.com/file/d/1ejqqKAc9OHlK97InuuJLHefd4zL4yoUL/view?usp=sharing

ANNEX II  https://drive.google.com/file/d/19x9Tpn0mjP0n0mQEm_VJItCQX7ppk9W8/view?usp=sharing

ANNEX III   https://drive.google.com/file/d/12aGsSeMkaWX-j9fpYCGoI-vIS7vK_uf2/view?usp=sharing

Reordeu que la sol·licitud (Annex I), juntament amb la declaració responsable  que figura a l´Annex II de la Resolució, s’ha de presentar a qualsevol dels registres de la Conselleria d´Educació i Universitat, als registres de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i adreçar-la a:

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat

Conselleria d´Educació i Universitat

C. del Ter, 16, 2n

Palma, 07009

Veure totes les Notícies
Tornar a l'Inici
Contacte
Afores s/n 07360 Lloseta | Edifici de Primŕria (Secretaria): Telčfon: 971519436 Fax: 971519787 | ceipespuig.lloseta@educacio.caib.es