Contacte
PRINCIPI DE CURS 2015-2016

 

El curs escolar 2015-16 començarà 11 de setembre i acabarà el 22 de juny.

 

Els alumnes d'infantil 3 anys de 11 al 18 de setembre faran un periode d'adaptació començant de mig en mig grup.

 

Al centre tendrem 13 unitats de primària i 8 d’infantil. Disposam d’especialistes per a les àrees de música, d’educació física, d’anglès i de religió; també d’un equip de suport (2 pedagogs, 1 professora d’atenció a la diversitat i 1 especialista en audició i llenguatge).

 

El Consell Escolar del centre:

Representants dels pares mares dels alumnes: Magdalena Coll, Magdalena Ripoll, Francisca Capó, Antoni Servera. Francisca Coll.

President AMIPA: Magdalena Coll.

Representants de l’Ajuntament: Joan Coll.

Representants del professorat: Miquel Bujosa, Faust Malbertí, Maria Moranta, Bel Mª Pons.

 

1.Horaris de visita:

Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 10.30 h

L’horari de visita dels tutors d’educació infantil i de primària serà els dijous de 14 a 15 h. Per mantenir entrevistes amb els especialistes s’ha de concertar cita.

 

2. Horaris d’entrades i sortides:

L’entrada serà a les 9 hores . S’obriran les portes cinc minuts abans de les entrades. A les 9 i 5 minuts, es tancarà l’escola. A l’edifici d’infantil només es podrà entrar el temps del pati. Els alumnes d'infantil que arribin tard podran quedar a l'edifici de primària fins l'hora del pati.

Les Sortides: seran a les 14 h.

Els alumnes d’infantil:

Entrades setembre alumnes d'infantil 3 anys:Només durant els primers 15 dies de setembre, els alumnes de 3 anys podran ser acompanyats per les famílies a les aules.

Entrades: A l’educació infantil els alumnes i els pares entren al pati i esperen a la porta.

Sortides: Els pares recolliran els nins/es a les aules.

Els dies de pluja:

A l’educació infantil els alumnes i els pares entren i esperen en el porxo . Els pares recolliran els nins /es a les aules.

Els alumnes de primer cicle:

Entrades: Els pares deixen els nins a la barrera i els alumnes baixen al seu pati.

Sortides: Els pares recullen els nins a la barrera gran.

Dies de pluja:

Entrades: Els pares deixen els nins a la barrera i els alumnes entren per la rampa.

Sortides: Els alumnes surten per la rampa.

Els pares/mares podran entrar de forma excepcional si s’ha de parlar amb la mestra, entraran per la rampa i esperaran a l’entrada fins que es posi en contacte amb la mestra.

Alumnes de primària:

Al Puig els alumnes faran files ordenadament a la pista.

A les entrades els pares/les mares deixaran els nins/es a les barreres. Els pares/mares podran entrar, de forma excepcional, si s’ha de parlar amb la mestra, entraran per la porta principal i esperaran a l’entrada fins que el professor baixi.

Pregam puntualitat tant a les entrades com a les sortides.

 

3.Sortides d’un alumne:

Si un alumne té necessitat d’entrar o sortir fora d’aquest horari, ho haurà de comunicar al tutor, sempre que sigui possible mitjançant l’agenda.

Els alumnes d’infantil només podran sortir durant el temps del pati.

 

4.Reunions:

Infantil:

Els tutors, a principi de curs, convocaran reunions amb pares i mares per tal d’informar dels aspectes més importants relacionats amb la tutoria dels seus fills.

 

5.Vacances:

Nadal: 23 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos.

Pasqua: 2 d'abril al 10 d’abril ambdós inclosos.

Dies festius: 8 de desembre, 27 de febrer. També es tendran en consideració de dies festius durant l’any 2015 aquells que es determinin per la corresponent disposició de l'organisme competent. Els dies no lectius triats pel Centre seran comunicat als pares mitjançant una circular.

 

6. Procediment en cas d’accident:

Si l’accident no precisa, aparentment, una actuació mèdica urgent, s’avisarà a la família a fi que sigui aquesta qui emprengui les actuacions que consideri oportunes. En cas de no poder contactar amb la família, l’alumne restarà al centre.

En cas que l’accident requereixi, aparentment, el trasllat urgent de l’alumne, es traslladarà l’alumne a la Mútua i, mentrestant, s’avisarà a la família del trasllat.

Els pares dels alumnes nous, heu de fer arribar al centre una fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social de l’infant.

Recordam que un alumne amb febre no ha d’assisstir a classe i que des de l’escola no s’administra medicament.

 

7.Menjador:Us comunicam que a partir del dia 13 de setembre entrarà en funcionament el servei de menjador de dilluns a divendres. La venda de tiquets de menjador es farà els dimarts i dijous a les 9h a l’edifici de primària.

 

8.Obertura del centre fora d’horari escolar:

A partir del dia 12 de setembre entrarà en funcionament el servei de guarderia de 7 a 9 h de dilluns a divendres a l'edifici d'infantil.

 

9. Berenars:

Consideram que els berenars han de ser variats i no s’ha d’abusar del dolç. Per aquest curs el dia de fruita serà el dimecres.

Recomanam als pares que evitin la bolleria i els sucs com a berenars a l'escola.

Així mateix, volem fomentar la conservació del medi ambient i per tal d’evitar l’ús d’embalatges no reciclables (paper d’alumni, bosses de plàstic...) recomanam l’ús de portaviandes per dur el berenar. Cal que aquests portaviandes duguin escrit el nom i el curs de l’alumne.

Els alumnes han de dur una botella amb aigua ja que els bevedors per motius de prevenció de contagis restaran inactius.

 

 

 

10. Roba marcada:

Al final de cada curs queda a l’escola una gran quantitat de roba que ningú reclama. Seria molt convenient que les jaquetes de xandall, caçadores, sabatilles, anassin marcades per tal de poder-les recuperar.

 

11. Polls:

Ara que comença un nou curs és el moment de revisar els cabells dels vostres fills per tal de detectar possibles polls, dur ràpidament a terme el tractament per eliminar-los i així evitar el contagi d’altres companys. En cas de contagi l’alumne restarà a casa seva fins que s’hagin eliminat els polls i els ous.

 

12.Higiène:

Un dels aspectes importants en les relacions socials és l’aspecte personal. L’escola és un lloc on conviuen molt a prop els alumnes i els professors, és per això necessària una bona higiene personal: els alumnes han de venir a l’escola pentinants, amb la roba, la cara i mans netes... ja que hem comprovat que la brutícia o la deixadesa impedeix les bones relacions amb els companys.

 

13.Educació física:

Els alumnes d’infantil els dies de psicomotricitat han de dur sabates sense cordons i calcetins especials per psicomotricitat. Els alumnes que no duguin calcetins no podran fer la classe per motius de seguretat.

Els alumnes de primària han de dur els dies d’educació física roba adequada i les esportives posades de casa. Els mesos més calorosos una botelleta amb aigua, una tovallola i, si fa falta una camiseta de recanvi.

 

14.Projectes educatius:

Aquest curs durem a terme diferents projectes educatius. Infantil: Comenius, solidaritat, ecologia, ambients, hort, filosofia... Primària: Projectes, Comenius, informàtica, hort, cuina, ecologia, solidaritat, taller de llenguatge oral anglès...

 

15.Activitats extraescolars:

Durant aquest curs l’AMIPA i el Centre organitzaran difents activitats extraescolars a partir del mes d’octubre.

 

16.Xandall escolar:

Recomanam que per a les classes d’educació física i per a les excursions, sortides i acampades és molt convenient que els alumnes duguin el xandall escolar ja que així els nins i nines del centre són fàcilment identificables en cas de sorgir algun imprevist. Per a l’adquisició del xandall s’ha de posar en contacte amb l’AMIPA.

 

17.Horari AMIPA:

L’horari serà els dilluns de 16 a 17h.

Us agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Veure totes les Notícies
Tornar a l'Inici
Contacte
Afores s/n 07360 Lloseta | Edifici de Primŕria (Secretaria): Telčfon: 971519436 Fax: 971519787 | ceipespuig.lloseta@educacio.caib.es